Πολιτική Απορρήτου

Κάτοχος δεδομένων

Theeta B.V.

763A Johan Huizingalaan
1066 VH Amsterdam
Ολλανδία

Προσωπικά δεδομένα επισκεπτών

Η εταιρεία Theeta B.V. (στο εξής “Theeta”, “εμείς”) δεν συλλέγει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (εφεξής «Δεδομένα χρήστη») σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας (εφεξής «επαφές») από προεπιλογή, εκτός εάν οι εν λόγω επισκέπτες επιλέξουν να μας στείλουν απευθείας email ή να υποβάλουν αίτηση προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας μας (περισσότερες λεπτομέρειες στην επόμενη ενότητα).

Δεν πουλάμε καμία από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους Επισκέπτες που επιλέγουν να τις μοιραστούν μαζί μας και χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες μόνο για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τους εν λόγω Επισκέπτες Ή σε περίπτωση που απαιτείται νομικά να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Δεν κοινοποιούμε καμία από αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, χωρίς τη συγκατάθεση του Επισκέπτη που αφορά (εκτός εάν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε).

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου και για την παροχή των υπηρεσιών μας στους Επισκέπτες μας. Στο τέλος αυτού του εγγράφου, θα βρείτε ένα σύντομο γλωσσάριο σε περίπτωση που ορισμένοι όροι είναι ασαφείς.


Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Ανάλυση

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να αναλύουμε την κίνηση στο Διαδίκτυο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Qatir Analytics (Mu Mu Media Ltd.)

Η Qatir Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστοτόπων που παρέχεται από την Mu Mu Media Ltd. Η Qatir χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και την εξέταση της χρήσης αυτής της Εφαρμογής, για την προετοιμασία εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Τα δεδομένα της Qatir Web Analytics είναι ιδιωτικά, καθώς το σύνολο των δεδομένων ανωνυμοποιείται πριν αποθηκευτεί και δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Δεν υπάρχουν IP, δεν υπάρχουν cookies, δεν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα.

2. Υποδομή φιλοξενίας (hosting) και backend & Επικοινωνία με τον χρήστη

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας έχει ως σκοπό τη φιλοξενία δεδομένων και αρχείων που επιτρέπουν την εκτέλεση και τη διανομή αυτής της εφαρμογής καθώς και την παροχή μιας έτοιμης υποδομής για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών ή τμημάτων αυτής της εφαρμογής.

Ορισμένες υπηρεσίες μεταξύ αυτών που αναφέρονται παρακάτω, εάν υπάρχουν, ενδέχεται να λειτουργούν μέσω γεωγραφικά κατανεμημένων διακομιστών, καθιστώντας δύσκολο τον προσδιορισμό της πραγματικής τοποθεσίας όπου αποθηκεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί αυτόν τον ιστότοπο να χρησιμοποιήσει αυτές τις λεπτομέρειες για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες, αποσπάσματα ή οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος όπως υποδεικνύεται από την κεφαλίδα της φόρμας.

Netlify (Netlify, Inc.)

Το Netlify είναι μια υπηρεσία φιλοξενίας που παρέχεται από την Netlify, Inc.


Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης αρχής που ανήκει στον Κάτοχο ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Κάτοχος, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία παρέχοντας ένα λόγο σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή τους: αιτιολογήστε την αντίρρηση.

Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, ωστόσο, εάν τα Προσωπικά Δεδομένα τους υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα αντιμετωπιστούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό και πάντα μέσα σε ένα μήνα.


Ορισμοί


Η πιο πρόσφατη ενημέρωση σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου: 12 Μαρτίου 2020