Политика за поверителност

Собственик и администратор на данни

Theeta B.V.

763A Johan Huizingalaan
1066 VH Amsterdam
Нидерландия

Лична информация за посетителите

Theeta B.V. (наричана по-долу “Theeta”, “ние”, “нас”) не събира по подразбиране никаква лична информация (наричана по-долу “потребителски данни”) относно посетителите на уебсайта (наричани по-долу също “контакти”), освен ако тези посетители не изберат да ни изпратят директно имейл или да подадат заявка за оферта чрез нашия онлайн формуляр (повече подробности в следващия раздел).

Ние не продаваме никаква информация, която получаваме от Посетителите, които са избрали да я споделят с нас, и използваме посочената информация само за осъществяване на бизнес отношения с посочените Посетители ИЛИ в случай, че сме задължени по закон да съхраняваме тази информация.

Ние не споделяме никаква информация с трети страни без съгласието на Посетителя, за когото се отнася (освен ако, както е посочено по-горе, не сме задължени по закон да го направим).

Прочетете по-нататък, за да научите повече за услугите, които използваме, за да управляваме този уебсайт и да предоставяме услуги на нашите Посетители. В края на този документ ще намерите кратък речник, в случай че някои термини не са ви ясни.


Събрани лични данни

Личните данни се събират за следните цели и при използване на следните услуги:

1. Анализ

Услугите, които се съдържат в този раздел, ни позволяват да наблюдаваме и анализираме уеб трафика и могат да се използват за проследяване на поведението на потребителите.

Qatir Analytics (Mu Mu Media Ltd.)

Qatir Analytics е услуга за уеб анализ, предоставена от Mu Mu Media Ltd. Qatir използва събраните данни, за да проследява и изследва използването на това приложение, да изготвя доклади за дейността си.

Данните на Qatir Web Analytics са поверителни, тъй като всички данни се анонимизират, преди да бъдат съхранени, и не се съхраняват никакви лични данни. Без IP адреси, без бисквитки, без пръстови отпечатъци

2. Инфраструктура за хостинг и бекенд и връзка с потребителя

Този тип услуги имат за цел да хостват данни и файлове, които позволяват на това Приложение да работи и да се разпространява, както и да предоставят готова инфраструктура за стартиране на специфични функции или части от това Приложение. Някои услуги сред изброените по-долу, ако има такива, може да работят чрез географски разпределени сървъри, което затруднява определянето на действителното място, където се съхраняват Личните данни.

Като попълва формуляра за контакт със своите Данни, Потребителят разрешава на този уебсайт да използва тези данни, за да отговори на искания за информация, оферти или друг вид искане, както е посочено в заглавието на формуляра.

Netlify (Netlify, Inc.)

Netlify е хостинг услуга, предоставяна от Netlify, Inc.


Правата на потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на своите данни, обработвани от Собственика.

По-специално, Потребителите имат право да направят следното:

Dподробности за правото на възражение срещу обработката

Когато Личните данни се обработват за целите на обществен интерес, при упражняването на официални правомощия, предоставени на Собственика, или за целите на легитимните интереси, преследвани от Собственика, Потребителите могат да възразят срещу такава обработка, като предоставят основание, свързано с тяхната конкретна ситуация, за да обосноват възражението.

Потребителите трябва да знаят, че ако все пак техните Лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, те могат да възразят срещу тази обработка по всяко време, без да предоставят никакво основание.

Как да упражните тези права

Всички искания за упражняване на правата на потребителите могат да бъдат отправени към Собственика чрез данните за контакт, посочени в този документ. Тези искания могат да бъдат упражнени безплатно и ще бъдат разгледани от Собственика възможно най-рано и винаги в рамките на един месец.


Определения


Последната актуализация на тази Политика за поверителност: 12 март 2020 г.